Τι κατεύθυνση πρέπει να έχει σχεδιαστικά η ιστοσελίδα μου;

Το σχεδιαστικό κάθε ιστοσελιδας είτε πρόκειται για εταιρική παρουσίαση ή για ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει να είναι επέκταση της offline εταιρικής και προϊόντικής ταυτότητας. Η δημιουργια ιστοσελιδας πρέπει να ακολουθεί τους on-line κανονές των sites αλλά να είναι και ανάλογη της παρουσίας της εκάστοτε εταιρίας ή επαγγελματία στην πραγματική αγορά.

 

Ποιό είναι το κόστος μιας ιστοσελίδας;

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες με βάση τους οποίους υπολογίζεται το κόστος κατασκευής για μία ιστοσελίδα. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν το είδος της σελίδας που θα κατασκευαστεί (στατική, δυναμική, eshop), το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της, τις λειτουργίες και τη διαδραστικότητα που θα έχει με τους χρήστες.

 

Αν υπάρχει ιστοσελίδα τι επιλογές έχουμε;

Αν υπάρχει ήδη μία ιστοσελίδα κατασκευασμένη και αναρτημένη στο Internet, ενδέχεται να μην έχει δομηθεί εξαρχής σωστά, να αντιμετωπίζει σφάλματα ή να έχει να ενημερωθεί αρκετό καιρό. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν διάφορες επιλογές για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων.