Τα βήματα για τη κατασκευή ιστοσελίδας

Η κατασκευή ιστοσελίδας ακολουθεί συνήθως αρκετά στάδια. Αν και οι λεπτομέρειες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε έργου, τα βασικά στάδια περιλαμβάνουν συνήθως τα ακόλουθα: Συλλογή προδιαγραφών Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει τη συλλογή όλων των απαιτήσεων και των στόχων για την ιστοσελίδα από τους πελάτες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφοριών…