Τεχνολογίες του αύριο, ενέργεια του χθες: Ο ψηφιακός κόσμος δουλεύει με κάρβουνο

“Από την σκοπιά της οικολογίας, ο ψηφιακός καπιταλισμός δεν περιορίζεται μονάχα στους γίγαντες της Σίλικον Βάλεϋ ούτε στους κύκλους των start-up, των νεοφυών επιχειρήσεων. Αποτελεί μάλλον μια «οικονομία-κόσμο», με την έννοια που έδινε στον όρο ο ιστορικός Φερνάν Μπροντέλ: ένα συνεκτικό σύνολο οικονομικών παραγόντων των οποίων οι σχέσεις είναι δομημένες βάσει ενός καταμερισμού σε κέντρα…